وظیفه ناظر کارفرما بر روی دکل حفاری

واحد نظارتی کارفرما (Company man Office)

مدیر عملیات

رئیس عملیات

رئیس منطقه

رئیس ناحیه

کمپانی‌من

کمک کمپانی ‌من (شب کار)

 

این واحد شامل ناظر کارفرما (Company man)، کمک کمپانی‌من و رادیومن می‌باشد. کمپانی‌من بصورت تمام وقت و مستقر در لوکیشن می‌باشد و در هر دوره یک یا دوهفته‌ای یکنفر می‌باشد. کمپانی‌من یک آفیس مستقل و یک رادیو و تلفن مستقل داشته و عالیترین مقام تصمیم گیرنده در لوکیشن می‌باشد. کمپانی من ارتباط نزدیکی با رئیس دستگاه داشته و گزارشات خود را به رئیس ناحیه کمپانی‌من‌ها ارائه می‌دهد. به طور کلی امور زیر به کمپانی‌من محول شده است؛

    نظارت بر انجام صحیح عملیات حفاری و برنامه‌های خواسته شده

    تصمیم‌گیری و تغییر برنامه‌ها با توجه به شرایط چاه با اجازه رئیس ناحیه

    نظارت بر انجام صحیح خدمات چاهی (Jobs)

    گزارش تاخیر عملیات و جابها (Waiting)

    تهیه گزارش روزانه و ارسال آن به رئیس ناحیه

ارسال گزارش به رئیس منطقه

/ 0 نظر / 128 بازدید