آشنایی با گل نگاری (Mud Logging)

یونیت های نمودارگیری از گل حفاری به عنوان مونیتورینگ دستگاه حفاری عمل می کنند.

نمودارگیری از گل حفاری عبارت است از:

آنالیزهای پیوسته همزمان با حفاری بر روی سیال حفاری و کنده های سازنده های حفاری شده,نظارت همه جانبه بر عملیات حفاری و نیز انجام محاسبات فنی و تخصصی و تحلیل های سر چاهی که نهایتا اطلاعات بسیار با ارزشی را از وضعیت زیر سطحی لایه های زمین و نیز وضعیت عملیات حفاری بر روی دکل حفاری را به ارمغان دارد.

برای انجام گرفتن هر فرآیندی,ابزارها و وسایل مختلفی در کنار یکدیگر,مجموعه عناصر مورد نیاز آن فرایند را تشکیل می دهند. مسلما در فرایند نمودارگیری از گل حفاری یا به عبارت دیگر نمودارگیری از گل حفاری یا به عبارت دیگر نمودارگیری سطحی را انجام می دهد.

با توجه به چند بعدی بودن کار تیمهای نمودارگیری از گل حفاری,وسایل و ابزارهای گوناگونی هر کدام در زمینه ای خاص مورد استفاده قرار می گیرد.ازجمله این ابزارها می توان به انواع سنسور های دیجیتال و آنالوگ,مانند سنسورهای تعیین حجم مخازن گل.

 • سنسورهای محاسبه ضربان پمپهای گل سنسورهای تعیین فشار
 • حسگرهای تعیین عمق
 • حسگرهای تعیین وزن سیال حفاری
 • حسگرهای تعیین هدایت الکتریکی سیال حفاری
 • حسگرهای تعیین دمای سیال حفاری
 • حسگرهای محاسبه وزن رشته حفاری
 • حسگرهای محاسبه گشتاور پیچشی رشته حفاری
 • حسگر محاسبه دوران رشته حفاری و غیره نام برد.

واحد گل نگاری (مادلاگینگ) با استفاده از سنسورهای سطحی که در قسمتهای مختلف دکل و مخازن نصب شده تمامی پارامترهای مهم مورد نیاز را ثبت کرده و با استفاده از مونیتورهای مختلف در اختیار افراد مورد نیاز قرار می دهند. این مونیتور ها در محلهای زیر نصب شده اند:

 • روی پنل حفار
 • دفتر رئیس دستگاه
 • دفتر زمین شناس
 • دفتر مهندس گل
 • دفتر ناظر عملیات

همچنین با استفاده از شبکه این اطلاعات توسط مرکز نیز قابل رویت می باشد.

 

/ 0 نظر / 219 بازدید