میدان نفتی یادآوران

۱- موقعیت جغرافیایی

میدان یادآوران از ترکیب دو میدان (تاقدیس) حسینیه و کوشک تشکیل شده است. تاقدیس حسینیه در ناحیه دزفول شمالی در مجاورت و به موازات خط مرزی و مشترک بین ایران و عراق و چاه حسینیه به فاصله 21 کیلومتری شمال غربی چاه دارخوین – 2 و حدود 5/34 کیلومتری شمال غرب چاه خرمشهر – 1 و حدود 30 کیلومتری جنوب چاه کوشک – 1 واقع شده است. تاقدیس کوشک در فاصله 35 کیلومتری جنوب غرب ساختمان جفیر و 22 کیلومتری جنوب شرق ساختمان آزادگان و 80 کیلومتری جنوب غرب اهواز نزدیک مرز ایران و عراق قرار دارد. امتداد آن شمال غرب – جنوب شرقی می باشد. شکل 1 موقعیت این میدان را در نقشه نشان می دهد. 

2- وضعیت زمین شناسی

تاقدیس یادآوران در سطح زمین فاقد رخنمون بوده و ساختاری است که بوسیله برداشتهای ژئوفیزیکی اکتشاف شده است. تاقدیس حسینیه در امتداد ساختمانهای دارخوین، خرمشهر و آزادگان دارای روند شمالی – جنوبی می باشد. این تاقدیس بر روی افق های سروک و فهلیان با بستگی های افقی به ترتیب 140-84 و 256-80  کیلومتر مربع و بستگی قائم 50 و 90 متر با توجه به نقشه های عمقی ژئوفیزیکی می باشد و با توجه به نقشه های لرزه نگاری تاقدیس کوشک در افق سروک دارای بستگی افقی 72 کیلومتر مربع و بستگی قائم 55 متر می باشد همچنین بستگی افقی و قائم بر روی افق فهلیان به ترتیب 22 کیلومتر مربع و 20 متر بر آورد گردیده است.

3- حجم ذخیره، نوع هیدروکربن و برآورد میزان تولید 

 میزان ذخیره درجای (Oil in Place, OIP) این میدان بیش از 17 میلیارد بشکه (7/2 کیلومتر مکعب) و مقدار ذخیره قابل بازیافت (Recoverable) نیز 3 میلیارد بشکه (5/0 کیلومتر مکعب) تخمین زده شده است. پیش بینی شده است روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت از این میدان قابل استحصال باشد.

 4- تاریخچه فعالیتهای  اکتشافی 

  تاقدیس حسینیه بدون هیچگونه رخنمونی در سطح زمین با عملیات لرزه نگاری در سال 1357 مشخص و محرز گردید. اولین لرزه نگارى در منطقه در سال 1375 انجام شده و در سال 1379 اکتشافى صورت گرفت. در سال ۸۱ میدان نفتى حسینیه با ۵/۱ میلیارد بشکه ذخایر تثبیت شد و با ادامه اکتشاف مشخص گردید که فاصله بین دو میدان نفتى کوشک و حسینیه نیز مخزن نفت است. بینابین میادین کوشک و حسینیه فاصله اى است که ظاهراً محل مخزن جدید است. مجموع میادین کوشک و حسینیه و حد فاصل تازه کشف شده بین این دو میدان به نام "یادآوران" تغییر نام داد. حفر اولین چاه اکتشافی حسینیه درسال 1380 به پایان رسید و تا کنون 4 حلقه چاه درآن حفاری شده است. جداول 1، 2 و 3 خلاصه ای از اطلاعات چاه را نشان می دهد.

/ 0 نظر / 116 بازدید