عسلویه

مکان و موقعیت

این منطقه در شرق استان بو شهر در حاشیه خلیج فارس در 300 کیلومتری شرق بندر بوشهر570 کیلومتری غرب بندر عباس واقع است(همجواری استان بوشهر با استان ها :از شمال به فارس ،از شرق به هرمزگان و از غرب به خوزستان کهکیلویه و بویراحمد) و حدود 100 کیلومتر باحوزه گاز پارس جنوبی که درمیان خلیج فارس واقع شده (دنباله حوزه گنبد شمالی قطر ) فاصله دارد

موقعیت مورد نظر برای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مزایای قابل توجهی دارد، از جمله کمترین فاصله ممکن با میدان گاز پارس جنوبی، وجود فرودگاهی که درزمان ساخت وساز میتواند سرویس مناسبی به عنوان فرودگاه بین المللی استقرار یابد، دسترسی مستقیم به اب دریا، عمق مناسب سواحل ازنظر بندری ،برخوردار از شبکه های تاسیسات زیرساختی شریان های ارتباطی فرامنطقه ای ،وجود نیروی کار بالقوه در شهرها وروستاهای اطراف ،طبیعت سرسبز وچشم انداز های طبیعی زیبا و…

محدوده و وسعت

محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس براساس مصوبه هیات وزیران وشورای عالی مناطق ازاد تجاری / صنعتی به این شرح تعیین گردیده است : ازغرب به روستای شیرینو ،ازجنوب به خلیج فارس، ازشمال به دامنه ادامه سلسه جبال زاگرس وازشرق به روستای چاه مبارک . این محدوده طبق مصوبه هیئت محترم وزیران 10000 هکتار بوده که براساس استانداردها تفکیک میگردد

توسعه منطقه ویژه

با توجه به پتانسیل های این منطقه، کمبود اراضی مناسب و لزوم توسعه صنایع بالادست نفت وگاز( با دسترسی مناسب به دریا ) درمحدوده منطقه ویژه وهمچنین قرار داشتن مکان فعلی روستاهای نخل تقی و عسلویه در محدوده ای با خطر سنجی بالا ، عدم دسترسی مناسب به شریان های پیرامون منطقه و …… نیز نامناسب بودن مکان فرودگاه نظامی فعلی ( خطر سنجی بالا در همجواری با صنایع بالا دست، عدم امکان استفاده بهینه اهالی منطقه از آن و… ) درنظراست در اینده نزدیک نسبت به جابجایی فرودگاه وروستاهای نخل تقی وعسلویه سایت نیروهای نظامی به مکانهای مناسب واستفاده از اراضی فوق به عنوا ن توسعه صنایع بالا دست اقدام شود

ضمنا با توجه به لزوم استقرار واحدهای مایع سازی گاز( DME,GTL,LNG ) درمنطقه وعطف به مسائل ایمنی و حریم و فاصله لازم این واحد ها از دیگر واحد های صنعتی ، زمینی ساحلی به وسعت تقریبی 2000 هکتار واقع در 20 کیلو متری غرب منطقه جهت استقرار واحد های فوق پیش بینی شده است

 

/ 0 نظر / 46 بازدید