ِلایه آزمائی با ساق مته

 

در حین حفاری و یا تکمیل چاه ، با برخورد به لایه ای از نفت و یا گاز ، در مورد آزمایش آن لایه تصمیم گیری می گردد .  این آزمایش که در حضور دکل حفاری انجام می گیرد ، لایه آزمائی با ساق مته Drill   Stem  Test   نامیده می شود و جهت انجام آن از ابزار بخصوصی استفاده می گردد .  (Drill   Stem   Tool )

هدف اصلی از انجام این آزمایش جمع آوری نمونه ای از سیال مورد نظر و اندازه گیری فشار لایه می باشد و بدیهی است در صورتیکه بتوان آزمایش خوبی انجام داد ، به کمک اطلاعات کسب شده از چاه بسیاری از مجهولات مربوط به چاه و آن لایه بخصوص قابل محاسبه می باشند .  به طور مثال :  نفوذپذیری لایه (Permeability)  ، شاخص بهره وری  (Productivity   Index)  افت فشار (Drow  Done)  در دبی های مختلف و حتی راندمان تولیدی چاه (Flow   Efficiency)  نیز قابل محاسبه می باشند. علاوه بر آنها نمونه جمع آوری شده از سیال در صورت تحت آزمایش قرار گرفتن در آزمایشگاه ، بسیاری از مشخصات آن سیال را معلوم خواهد نمود .

دستگاه به توسط لوله های بخصوصی به داخل چاه فرستاده می شود (Drill   Pipe)  و به طور کل تشکیل شده است از دو (یابیشتر) دستگاه فشارسنج داخل چاه ، که فشار سنج بالائی، فشارداخلی لوله مزبور و فشارسنج پائینی فشار خارج آنرا اندازه گیری می نمایند . ( به هر صورت فشار داخلی چاه اندازه گیری می شود ) .

دستگاه توسط مجرابند (Packer)  در عمق مورد نظر ثابت نگهداشته می شود.توسط شیرهائی که دارد قابلیت بازوبسته شدن را دارد .  پس از قرار دادن دستگاه ، چاه را طبق برنامه ای تنظیمی بازکرده و سپس می بندند .  در حقیقت فشار داخلی چاه را ، چه وقتی که باز است و چه زمانی که بسته می شود اندازه گیری می کنند .

طرز عمل دستگاه فشارسنج تقریباً مشابه همانست که در قسمت اندازه گیری فشار داخلی چاه مشروح است و با بیرون آوردن دستگاه از چاه ، نمودارهای رسم شده از فشار نسبت به زمان را توسط دستگاه بخصوصی می خوانند و از ارقام بدست آمده جهت انجام محاسبات استفاده می گردد .

سیال از طریق سوراخهائی که بر روی دستگاه موجود است به داخل آن نفوذ کرده و بدین ترتیب با گذشتن از مسیر داخلی آن به قسمت بالاتر می رسند که در نتیجه در مسیر اندازه گیری فشار قرار می گیرد .  اتفاق می افتد که سیال در مسیر حرکت( به خاطر همراه داشتن مواد زائد و به صورت معلق )  فشارسنج فوقانی و یا حتی سوراخهای موجود بر روی دستگاه را به طور کل و یا مختصری مسدود نماید .  بدیهی است در این صورت فشارهائی که از فشارسنج فوقانی خوانده می شوند چندان قابل قبول نیستند .  ( جهت توضیح صورت فشارهائی که از فشارسنج فوقانی خوانده می شوند چندان قابل قبول نیستند .  (جهت توضیح کامل وکسب اطلاع بیشترتوصیه می گرددکه به کتابچه های مربوطه شرکت ها لیبرتون و یا جزوه (Well   Testing   -   Van   Poollen) و یا هر جزوه دیگر که مطلبی راجع به این موضوع دارد مراجعه گردد ) .

 

منبع:سایت تخصصی مهندسی نفت

/ 3 نظر / 56 بازدید
inviz

invisible هاي ياهو را شناسايي كنيد www.inviz.ir

آذر

وبلاگ جالبی دارید مخصوصا برای من که خبرنگار این حوزه ام [چشمک] موفق باشید البته فکر می کنم یک مثدار زبان ساده تری رو برای توضیخاتتون انتخاب کنید بهتر باشه چون منی که 8 ساله تو این حوزه ام شاید متوجه بشم اما برای مردم عادی تر باید با زبان ملموس تر سخن گفت [گل]

آذر

وبلاگ جالبی دارید الببته شاید برای من که خبرنگار این حوزه ام جالب باشه اما فکر می کنم باید از زبان ساده تری برای توضیحاتتون استفاده کنید شاید منی که 8 ساله تو این حوزه ام تا حدودی متوجه شم اما باید با مردم عادی تر ملموس تر سخن گفت [گل]