# ناظر_حفاری

وظیفه ناظر کارفرما بر روی دکل حفاری

واحد نظارتی کارفرما (Company man Office) مدیر عملیات رئیس عملیات رئیس منطقه رئیس ناحیه کمپانی‌من کمک کمپانی ‌من (شب کار)   این واحد شامل ناظر کارفرما (Company man)، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 183 بازدید